Железопътният транспорт е един от най-силно развитите в световен мащаб. Ако преди столетие, той бил основният начин за превоз на пътници, то днес тази негова функция е иззета до голяма степен от автобусите. Тировете също превозват много товари, но по отношение на товарните превозни, влаковете все още са най-популярни, удобни и изгодни.

Първите влакови релси били направени от варовик, но имайте предвид, че по данни на историци, това се случвало в древна Гърция, през VI век преди новата ера. От тогава се смята и че датират първите сведения за съществуване на влакове. Те разбира се не били в познатия ни към момента вид, но се движели отново върху релси.

 

 

Релсите стават железни и транспорта железопътен чак през XVI век, когато в Германия е направена подземна линия която да помага на миньорите да извличат въглища на повърхността.

Дали е възможно обаче влак да се движи без наличието на релси под металните му колела? Заради огромната си тежест и тънките специфични колела, отговорът на този въпрос ще е отрицателен. Влакът моментално ще спре.

Оказва се обаче, че за да се движи влак, не е нужно релсите да бъдат идеално прави, както сме свикнали да ги виждаме. Във видеото, което сме приложили над тази статия, можете да видите как огромна товарна влакова композиция успява да премине през изключително неравен терен по който релсите видимо са във всички други посоки, но не и под права линия.

За да може един влак да се движи, той трябва да има твърда метална основа под колелата си. Дори релсите да са криви, ако двете стоят успоредно една на друга в неправилна линия, композицията може бавно да премине през тях.  

 

Интересна информация

Първият парен локомотив, който поставя началото на познатите и до днес влакове е изработен през 1712 година от Томас Нюкомен.

 

 

По тертипа на влаковете, за превозите на хора в градовете били създадени трамваите. София е единственият град в България, по улиците на който се движат трамваи.

 

Още от Digital.bg: Гениално строително изобретение за всеки домашен майстор (Видео)

 

Музика: Bensound.com