Климатичните промени провокирани от процесите на глобално затопляне оказват изключително огромно влияние върху световния океан и респективно на все по-високите нива на въглероден диоксид в него. Екип от научни специалисти от University Of California насочиха вниманието си към иновативните нанотехнологии, за да се опитат да намерят ефективно решение на този все по-сериозен проблем. Последният им проект е базиран на идеята да се създаде миниатюрни структури, които да се движат самостоятелно под вода, а при преминаването си да премахват вредните вещества от нея, предаде Gizmag.

 

Въпросните "микромотори" са изградени от наночастици и позволявaт въглеродния диоксид да бъде превърнат в полезен материал, като размерите им са по-малки дори от тези на човешкия косъм. Въпросните наноструктури разполагат с външно полимерно покритие, което задържа карбоанхидратазен ензим, действащ за ускоряване на химичното взаимодействие между въглероден диоксид и вода  за образуването на бикарбонат. Автономното и непрекъснато движение на микромоторите позволява много по-бързо да се преобразува този вреден газ, за което допринася и включването на допълнителни съединения като например въглероден пероксид.

 

Самите наноструктури се движат под вода със скорост от приблизително 100 микрометра в секунда, като тестовете в лабораторни условия показват, че с този метод те успяват да изолират 90% от въглеродния диоксид от дейонизирана вода само за период от пет минути. Учените отчитат приблизително същата стойност и при солена вода и са обнадеждени, че тези микромотори имат потенциала да ни позволят ефективно да почистим световния океан и да намалил количеството на вредни газове в него.

 

Вижте какво трябва да променим, за да спрем глобалното затопляне