Алан Тюринг е смятан за бащата на теоретичните компютърни науки и изкуствения интелект ,но е най-известен с теста на Тюгинг, представляващ опит да очертае границите на това, което може да накара машина или друг подобен обект на мисли по същия начин, както хората. При него човек си взаимодейства с два невидими за него субекта, като единия от тях е  компютър, а другия е човек, а на базата на отговорите им той трябва да определи с кой разговаря, като в случая задачата на дадена програма е да го подведе, карайки го да направи грешен избор. Самият тест e познат и като "игра на имитация", като представлява стандарт за определяне на това дали компютър с такъв софтуер притежава качества като интелект, активна мисъл и дори съзнание. 

 

Ново изследване на учени от Coventry University показва, че машините с изкуствен интелект стават все по-усъвършенствани и всъщност са много по-добри и способни да заблудят човек на теста на Тюринг, предаде DigitalTrends. Oт своя страна те анализират шест стенограми от предишни тестове и с изненада установяват, че когато машините останат мълчаливи на даден въпрос това създава колебание в провеждащия самия тест. По този начин той е несигурен дали това е компютър или реален човек, като това се случва дори, ако те неумишлено не отговорят веднага и така могат да го накарат да направи грешен избор.

 

Още по-любопитното в случая е, че това се случва поради технически неизправности, възникващи от грешки на компютърната програма при превода на въпроси, което пък води до забавяне на съответния отговор. Именно заради това този пропуск би могъл да се използва, за да се преодолеят механизмите на теста на Тюринг и учените вече обмислят какви възможни решения имат и така да го отстранят. Не бива да забравяме, че все повече компании като Google, Microsoft и Facebook разработват изкуствен интелект и с подобряването на възможностите на тази технология вероятно ще настъпват още повече проблеми за дефинирането им.

 

Вижте шест любопитни факта за изкуствения интелект