Австралиец се оказа с около $1.5 млн. по-богат заради грешка в банковата система, от която умело е успял да се възползва. Това е Люк Мур, който през 2010 г. е "беден студент на държавни помощи", съобщава DigitalTrends.

 

 

Така се определя самият Мур. Тогава си отваря сметка в местната банка St. George по специална оферта, която обещава много свобода и една специална услуга - защитен овърдрафт. Тя позволява харчене отвъд наличностите, които банката поема срещу определена такса.

 

В конкретния случай обаче дефект е позволил на Мур набързо да натрупа над $9000 задължения по овърдрафта си. Въпреки това е забелязал, че банката продължава да му позволява да тегли още и още. Започва да пътува, купува си коли като Aston Martin и Maserati. Купува дори моторници, картини и много други неща. Плаща си ипотеката и застраховките.

 

Накрая банката осъзнава грешката си. Тъй като Мур не е съобщил за нея, това се смята за престъпление и е осъден на 4 години и половина затвор за финансова изгода чрез измама и 3 години за изгодите от престъплението. Въпреки това Мур прекарва само 5 месеца в затвора, защото апелативният съд отхвърля присъдата и приема, че той не е извършвал умишлена измама, когато е теглил парите.

 

Още от Digital: Какви рискове крие онлайн банкирането и как да се предпазим