Консервативната политика на Китай по отношение на свободата на словото и блокирането на популярни уеб сайтове в интернет е неизменна част от комунистическия режим в страната. Не е тайна за никого, че дори най-големите компании като Google и Facebook не могат да се преборят да осигурят достъп до услугите си за местните граждани. Китай планират да създадат собствена версия на онлайн енциклопедията Wikipedia, информира TheVerge.

 

Oчаква се тя да е напълно готова през следващата година и ще предложи почти същия обем информация, колкото китайската версия на Wikipedia. В момента в нея има над 300 хил. статии с приблизително 1000 думи всяка. Янг Мужи, който е ръководител на този проект сподели пред местните медии, че китайската Wikipedia няма да е онлайн книга, а ще представлява "Велика стена на културата". Над 20 хил. студента и независими автора вече работят над завършването на енциклопедията.

 

Китай не е единствената страна, която забрани достъпа до Wikipedia. Наскоро това се случи и в Турция. Интересното е, че Русия също засвидетелстваха желание да създадат своя версия на онлайн енциклопедията. Това са големи страни и подобни решения несъмнено ще се отразят на популярността на Wikipedia, която се издържа от благотворителни и дарителски кампании.

 

Вижте как да използваме Wikipedia без интернет