След като миналата година САЩ въведе ограничения а Huawei, които доведоха и до ограничаване на услугите на Google за китайската компания, включително използването GMS. Huawei обяви, че има резервен план. Той се оказа мобилната платформа HarmonyOS и допълнителен пакет с приложения и онлайн магазин.

 

Любопитно: Какво трябва да знаем за Huawei AppGallery

 

 

Новата операционна система ще стане важна част от екосистемата на Huawei. Компанията предвижда да я използва в много други устройства. Huawei Central разказва повече за HarmonyOS и какво трябва да знаем за платформата.

 

Какво е HarmonyOS?

Това е нова операционна система, базирана на микроядро. Тя има за цел да предложи ново потребителско изживяване на голям набор от устройства. Според Huawei се навлиза в ново време, където хората очакват „холистично, интелигентно преживяване на всички устройства и сценарии“.

 

 

HarmonyOS ще трябва да реализира тази цел, като паралелно с това осигури достатъчно високо ниво на сигурност, ниска латентност и добра производителност. Също така ще трябва да улесни и взаимодействието между устройствата.

 

Добра взаимовръзка

Дистрибутираната архитектура и виртуална шина помага на HarmonyOS да предложи споделена комуникационна платформа, управление на данни и виртуална периферия. Това звучи сложно, но означава, че разработчиците на приложения за тази ОС няма да се налага да се занамиават с всичко това, а ще могат да се насочат към собствените си идеи. Приложенията за HarmonyOS ще могат да работят еднакво добре на всички устройства и да предоставят еднакво изживяване.

 

По-добра производителност

HarmonyOS разполага с Deterministic latency Engine и IPC системи. Това означава, че платформата може по-лесно и бързо да управлява ресурсите, като ги разпределя според приоритетите на системата в даден момент. Резултатът трябва да бъде намаляване на латентността на приложенията с 25.7%. IPC производителността може да е до пет пъти по-добра спрямо сегашните системи.

 

 

По-сигурна

HarmonyOS използва и нов дизайн на микроядрото, кйто подобрява сигурността. Възможно най-много системни процеси са изведени в потребителския режим, извън ядрото, което повишава сигурността. Микроядрото редлага само най-базовите функции. Освен това използва и няколко методи на верификация, в Trusted Execution Environment (ТЕЕ) платформа. Това са математически модели за потвърждаване на източника, а традиционните методи за верификация са оставени за по-малко сценарии.

 

HarmonyOS е и първата ОС, която използва този подход в TEE на устройството и това трябва значително да подобри сигурността. Микроядрото има и значително по-малко програмен код, което намалява значително и възможностите за уязвимости за атаки.

 

 

Всичко в едно

HarmonyOS използва IDE система за множество устройства и поддържа множество езици в комплект с дистрибутирана архитектура. Това означава, че тя може автоматично да се адаптира към различни размери и пропорции на дисплея, както и към разнообразни интерфейси и подредби. За създателите на приложения това означава много по-голяма свобода в създаването на интерфейси, както и по-лесно изграждане на приложения, които лесно да работят на голям брой разнообразни устройства.

 

Huawei ARK Complier е и първият, който се справя на ниво с вируталната машина на Android. Така програмистите могат да използват широк набор от езици и да ги компилират на едно унифицирано място. Това ще улесни и ускори работата по създаване на приложения а платформата.

 

 

Екосистема и план за разработка

Harmony OS 1.0 се очаква по-късно тази година. През следващите три години ще се разшири наборът от устройства, които могат да използват платфомата. До 2022 г. HarmonyOS трябва да е налична за телевизори, компютри, смартфони, часовници, умни говорители, слушалки, автомобили, VR очила и др.

 

Отворен код

HarmonyOS ще бъде с отворен код, достъпен по целия свят. Ще има и фондация и общност, които да разработват платформата и да подкрепят съвместната работа.

 

 

Екосистема

Отвореният код на HarmonyOS ще продължи и в екосистемата. Huawei иска да работи съвместно с различни компании и партньори, за да улесни и ускори разработката на платформата и приложенията за нея в най-различни сфери.