Когато си купуваме ново устройство, обикновено не се интересуваме какъв вид е сензорния му екран – капацитивен или резистивен. Истината е, че много потребители дори нямат представа, че има различни типове сензорни дисплеи. И все пак, сензорни екрани от двата вида се използват в цялата електронна индустрия и според Make Use Of е добре да разбираме разликите между тях.

 

Разликата между двата вида екрани е много лесно забележима. Така например, капацитивните сензорни екрани, каквито имат скъпите модели смартфони и таблети, са много отзивчиви към най-малкото докосване. Междувременно резистивните сензорни екрани изискват повече натиск или използването на стилус.

 

Причината, поради която всеки тип сензорен екран реагира по различен начин, е технологията, която използват.

Как работят резистивните сензорни екрани?

Резистивните сензорни екрани винаги са били по-често използваните, защото са по-евтини за производство. Технологията им разчита на съпротива, което означава натискът, който се прилага към самия екран, ето защо те са чувствителни на натиск.

 

Този тип сензорен екран е създаден от два много тънки слоя, разделени от тънка междина. Горният слой обичайно е някакъв вид прозрачен поликарбонатен материал, докато долният слой е съставен от твърд материал. Производителите обикновено използват PET филм и стъкло за тези слоеве. Горният и долният слоеве са облицовани с проводящ материал като индиево-калаен оксид. Пространството между слоевете е запълнено с дистанциращи точки, за да се предотврати докосването им, когато екранът не се използва.

 

Диаграмата по-горе, показва как работи тази технология.

 

1) Горният, гъвкав поликарбонатен слой.

2) и 3) Тънки, проводящи слоеве от индиево-калаен оксид.

4) Дистанциращи точки между проводимите слоеве.

5) Твърдият основен слой, който обикновено е направен от стъкло.

6) Сензори, които откриват промяна на напрежението при докосване на проводящите слоеве.

 

Когато натиснете пръста си или стилуса върху екрана, той създава промяна в съпротивлението. След това сензорният слой открива тази промяна и таблетът или процесорът на мобилния телефон изчислява координатите на тази промяна.

Има три вида резистивни сензорни екрани

Резистивната сензорна технология разчита на електроди, които имат равномерно напрежение в цялата проводима зона. Това осигурява отчитането на специфично напрежение, когато се осъществи контакт.

 

– четирипроводников - както горният, така и долният слой съдържат два електрода. Тези електроди са ориентирани перпендикулярно един на друг. Електродите на горния слой са положителна и отрицателна Y ос, докато електродите на долния слой са положителна и отрицателна X ос. Използвайки този вид настройка, мобилното устройство може да усети координатите, в които двата слоя са влезли в контакт.

– петпроводников - състои се от четири електрода, поставени на всеки един от ъглите на долния слой. Има четири проводника, които свързват тези електроди. Петият проводник е е вграден в горния слой. Когато пръстът ви или стилусът накарат някоя област от двата слоя да се докоснат, сензорният проводник изпраща напрежението за координатите на процесора. Тъй като има по-малко компоненти и по-опростен дизайн, петпроводниковата верига се смята за малко по-трайна от другите конструкции.

– осемпроводников – това е най-чувствителният дизайн за резистивен сензорен екран. Оформлението е подобно на това при 4-проводниковия дизайн, но всеки от електродите съдържа по два проводника. Това е много добре, защото дори ако един от двойките провоници загуби съпротивление във времето, вторият проводник ще осигурява сигнал към процесора. Това означава, че екраните с такъв дизайн издържат по-дълго. Освен това се избягват проблемите с "дрифта", които старите телефони имаха, когато се опитваха да усетят местоположението на пръста или стилуса.

 

Недостатъци на резистивните сензорни екрани

Резистивните сензорни екрани са предназначени да усещат местоположението на едно докосване, ето защо първоначалните им версии не можеха да реагират на действия с два пръста или мащабиране. При по-късните поколения, производителите на мобилни устройства започнаха да въвеждат нови алгоритми и да използват други трикове, които да позволяват докосване с два пръста.

 

Някои други недостатъци са:
– По-малко чувствителни към леко докосване.
– В много случаи не може да се използват с ръкавици.
– Дебелият горен слой замъглява яснота на дисплея.
– Тези екрани обикновено по-лесно се надраскват и повреждат.

– Резистивните сензорни екрани са трудни или невъзможни за ремонтиране.

Как работят капацитивните сензорни екрани?

Капацитетните сензорни екрани са измислени почти 10 години преди първия резистивен сензорен екран. Въпреки това, съвременните капацитивни сензорни екрани са много точни и реагират незабавно при лек допир с пръст.

 

За разлика от резистивния сензорен екран, който се основава на механичното налягане, направено от пръста или стилуса, капацитивният сензорен екран използва проводимостта на човешкото тяло.

 

Капацитетните екрани са направени от прозрачен, проводящ материал покрит със стъклен материал. Стъкленият материал е този, който докосвате с пръста си.

 

Повърхностен капацитет

При този вид настройка има четири електрода, поставени на всеки един от ъглите на сензорния екран, които поддържат ниво на напрежение над целия проводим слой. Когато вашият пръст влезе в контакт с която и да е част от екрана, той инициира текущия поток между тези електроди и пръста ви. Сензорите, разположени под екрана, усещат промяната в напрежението и местоположението на тази промяна.

Прогнозен капацитет

В устройство, което използва такава настройка, се поставят електроди върху защитното покритие от стъклото като образуват матрица. Една линия от електроди (вертикална) поддържа постоянно ниво на ток, когато екранът не се използва. Друга линия (хоризонтална) се задейства, когато пръстът ви докосне екрана и инициира текущия поток в тази област на екрана. Формирането на матрицата създава електростатично поле, където двете линии се пресичат. Това е един от най-чувствителните видове сензорни екрани.

Капацитивни срещу резистивни сензорни екрани

Предимствата на резистивния сензорен екран са следните:

1. По-ниски разходи за производство.

2. По-висока резолюция на сензора – можете лесно да докосвате малки бутони само с върховете на пръстите си.

3. По-малко нежелани докосвания.

4. Може да усети всеки обект, който докосва екрана.

5. По-устойчиви на топлина и вода.

Предимствата на капацитивните сензорни екрани:

1. По-трайни дисплеи.

2. По-отчетливи изображения с по-добър контраст.

3. Осигурява мултисензорно отчитане.

4. По-надеждни, ще работят дори, когато екранът е пукнат.

5. По-чувствителен към леко докосване.

 

Вижте каква е разликата между OLED дисплеите на смартфоните и телевизорите