Акселерометрите са миниатюрни сензори за движение, които се използват от най-различни устройства, включително смартфоните и таблетите. Те измерват ускорението – величина, която показва изменението на скоростта на движещ се обект за единица време. Единицата за ускорение е метра в секунда на квадрат (m/s2), като земното ускорение се означава с буквата g (от „гравитация”) и е равно на 9,8 m/s2.

 

Акселерометрите представляват електромеханични устройства, които измерват статичните сили (като гравитацията) или динамичните сили (към които спадат вибрациите и движението). Тези устройства могат да измерват ускорението по една, две или три оси, като акселерометрите в съвременните смартфони и таблети обикновено работят с три оси. Има два основни вида акселерометри.

 

Първите са изградени от капацитивни (способни да натрупват електрически заряд) платки, част от които фиксирани, а друга част – подвижни. При движението си спрямо една друга, тези платки създават промени в капацитета помежду си, като точно благодарение на тези промени може да бъде измерено ускорението. Вторият популярен вид акселерометри са изградени от пиезоелектрични компоненти – под въздействие на механично напрежение (ускорението е точно такова) кристалните структури, от които са изградени, създават електрически заряд.

 

Още от Digital: Какво представлява магнитометърът в смартфоните и как работи

 

Акселерометрите в мобилните устройства имат най-различни приложения. Благодарение на тях телефоните и таблетите ни са оборудвани с компас. Акселерометъра в мобилната ни джаджа използва и популярното приложение, което ни показва къде да погледнем в небето, за да видим конкретно съзвездие. Отново благодарение на акселерометъра смартфоните могат да обръщат ориентацията на екрана си в режим „портрет” или „пейзаж”, в зависимост от това как ги държим.