Виртуалната реалност (VR) e компютърна технология, която създава симулация на триизмерен свят, в който потребителят може да се движи и който може да манипулира по различни начини. И макар технологията вече да не може да се нарече „нова”, когато чуем името й едва ли си представяме нещо, което съществува от около столетие.

 

Виртуалната реалност е технология която, позволява потребителя да взаимодейства с компютърно симулирана среда, било то истинска или въображаема. На практика е доста сложно да се създаде пълно усещане за реалност във виртуалната среда и това е свързано с процесорните мощности, необходими за създаването й.

 

Истината, обаче, е, че словосъчетанието „виртуална реалност” се използва за пръв път още през 1938 година в книгата на френския драматург Антонин Арто „Театъра и неговия двойник”. Арто използва термина „la réalite virtuelle”, за да опише театъра, който според него е „реалност, която е и илюзорна и напълно измислена”.

 

Антонин Арто

Още Digital: Най-големите иновации за последните 30 години

Арто, разбира се, може да бъде наречен само автор на термина „виртуална реалност”, но не и на технологията, която си представяме днес щом чуем това словосъчетание. За създател на самата технология обикновено се приема изобретателят Мортън Хелиг, който през 50-те години на 20-и век демонстрира прототипно устройство наречено Sensorama. Sensorama представлявала кабинка за един човек, в която се прожектирали 3D изображения на фона на стерео звук, реалистични миризми и движения на стола като целта била потребителят да получи усещането, че изпълнява различни действия като, например, че кара мотоциклет.