Всеки потребител е наясно, че трябва да се грижи за това операционната система, която ползва, да бъде защитена от вируси. Това се отнася както до настолните, така и до мобилните платформи, които използваме всекидневно. Знаете ли, обаче, какво точно е вирусът и как се разпространява?

 

Макар че потребителите, а и технологичната преса, често използват думите „вирус”, „червей” и „Троянски кон” взаимозаменяемо, трите термина се отнасят до различни неща. В поредица от статии ще обърнем внимание и на трите определения, като ще започнем с вируса: зловреден софтуер, който се прикача към програма или файл и по този начин – пътувайки от един компютър на друг – нанася щети (инфектира системите им). Какво точно е вирусът? Това е програма, която се мултиплицира и разпространява като атакува други програми. Това се извършва без знанието и разрешението на потребителя. Когато инфектираната програма е стартирана, вирусът се активира и нанася поражения върху системата.

 

Още от Digital: Какво е биометрия и как ще повлияе на правото ни на неприкосновеност

 

Подобно на вирусите, които атакуват хората, компютърните вируси могат да варират според силата си. Някои причиняват само дразнещ ефект, докато други могат да повредят трайно хардуера, софтуера или файловете ни. Според Webopedia, вирусите почти винаги са прикачени към файлове, върху които може да се приложи някакво действие. Това означава, че вирусите може да си стоят в операционната система без да пречат, но стават активни щом решим да приложим действие върху файла, за който са прикачени.

 

За разлика от други видове зловреден софтуер, вирусите се разпространяват само с помощта (макар и неволна) на потребителя. Много често без да знаят хората сами спомагат разпространението на даден компютърен вирус като прикачат към имейли и след това изпращат заразени файлове.