Криптирането е процес, при който даден файл или няколко такива се променят по начин, по който да е нечетим за останалите. Заключената информация може да бъде видяна само от този, който знае ключа към нея. Може да има допълнителна защита чрез парола, но като цяло нивото на защита на ZIP файлове ще е все още слаба. Най-добрият начин файловете ви да са напълно защитени е да използвате AES-256 ниво на криптиране.

 

Вижте още какво трябва за знаем за ZIP файловете, според PC World. От няколко години насам, ZIP формата, предназначен предимно за компресия, предоставя криптиране като допълнителна функция. Но какъв вид криптиране ще ви бъде осигурена зависи от програмата, която използвате, за да създадете и отворите ZIP файла. ZIP формата поддържа две форми на криптиране и защита с парола.

 

Първият начин се нарича ZipCrypto и е по-ненадежден, но неговото предимство е че се поддържа от всички компании. Вашите данни обаче ще бъдат много по-добре защитени ако използвате другата възможност, AES-256.

 

За разлика от ZipCrypto, технологията AES не е проектирана за ZIP файлове. Въпреки това, тя е изключително мощна техника за криптиране, която се използва в много програми. Ако приемем, че използвате сложна парола, до вашите данни практически няма да може да има достъп никой без ваше знание.

 

Когато обаче се използва за ZIP архиви, AES-256 има някои недостатъци, един от които е, че вграденият инструмент за компресиране в Windows не поддържа AES. Така например, ако някой ви изпрати AES-криптиран файл, за който знаете паролата, няма да може да го отворите в Windows Explorer или File Explorer. За щастие, съществуват инструменти на трети страни, включително безплатния 7-Zip, които поддържат AES-256.

 

Друг проблем с криптираните ZIP файлове, без значение коя форма на криптиране се използва е, че всеки с достъп до файловете, може да види името на файловете в архива. Ако имената на файловете предоставят поверителна информация, крадеца може да се възползва от това. Разбира се, той няма да може да отвори файловете, без паролата.

 

Вижте Google блокираха функцията за криптиране в Android 5.0