Помните ли Bitcoin феномена от 2015 година? Оказва се, че самите монети са далеч по-малко ценни от основната технология, наречена Blockchain, която ги е създала. Blockchain технологията стои в основата на крипто валутите. Това е метод, чрез който поредица от данни се съхранява в дигитален публичен счетоводен регистър. Специфичното е, че данните съществуват едновременно на множество независими един от друг компютри, вместо да се съхраняват централно. Това прави регистъра прозрачен, ъпдейта – бърз и независим, а фалшифицирането на данните – практически невъзможно.

 

Вижте 7 технологични тенденции, които ще видим през 2017г.

 

Днес, повече от 40 от най-големите финансови институции и все по-голям брой компании експериментират с технологията тъй като я намират за надежден начин за проследяване на собствеността върху активите, без необходимостта от централен орган – начин, който може да ускори сделките и да намали разходите и измамите.

Какво представлява Blockchain?

Въпреки че плащанията с Bitcoin са анонимни, всяка транзакция се записва хронологично в публична база данни, която се нарича blockchain. Тя е отворена, разпределена и децентрализирана система, и всеки участник в търговията с Bitcoin може да създава записи в нея. 

 

Blockchain има подробна информация за всички адреси на Bitcoin потребители, както и за техния баланс във всеки момент. На практика това позволява, ако даден потребител има Bitcoin портфейл, да прави разплащания в целия свят през своя настолен компютър или мобилно устройство. 

Пречки пред Blockchain

Най-големият проблем с Blockchain технологията на този етап е, че трудно се прилага, най-вече защото, както е характерно за всички проекти с отворен код, има множество проекти, всеки със свои собствени екипи и идеали, а събирането на цялата  функционалност в едно приложение е трудоемка задача.

Проектът Hyperledger

Hyperledger е проект, който се опитва да обедини всички различни Blockchain подходи с отворен код, които съществуват в момента. Според създателите на проекта, резултатите от тази работа може да доведат до промени в начина, по който се извършват търговските сделки, включително и на глобално ниво.

 

Проектът включва двата световни играчи на световните финансови пазари, включително CME, Deutsche Boerse, London Stock Exchange и водещи ИТ компании като IBM, Cisco, Intel. Сред банките и финансовите институции които са се присъединили към Hyperledger са ABN Amro, Australia and New Zealand Banking Group, BNP Paribas, BNY Mellon, Wells Fargo, SWIFT.

Потенциалът на технологията Blockchain

На практика, технологията Blockchain може да се използва във всяка сфера, която изисква поддръжката на независима и прозрачна информационна база. Blockchain технологията дава много по-сигурен, прозрачен, бърз и ефикасен начин за извършване на транзакции. Вече няколко десетки компании развиват Blockchain платформи, а много повече използват технологията, за да предлагат друг тип продукти и услуги. Общността работи за изграждането на един свят, в който всичко – от наема на апартамент и управлението на автомобилен парк, до абонамента за периодичен печат или за фитнес ще може да се извършва посредством Blockchain. Така се елиминира нуждата от посредници в почти всяка сфера.

 

Редица правителства като това на Великобритания и това на Барбадос вече разглеждат възможностите да използват тази технология. В развиващия се свят тя може да запълни празнината от липсата на ключови инфраструктури като например, банкови клонове и банкомати. По-напредналите държави пък могат да я използват, за да оптимизират значително своята администрация и да намалят разходите.

 

Вижте три тенденции идващи с революцията на ботовете