Вече няма модерен дом, в който Wi-Fi да не е наличен. Безжичната мрежа е много удобна и полезна, но понякога може да има проблеми с нея. Често първоначалната реакция на всеки, е да потърси проблема в рутера или връзка. Понякога обаче причината може да е в Windows 10. MakeUseOf ни дава няколко съвета какво да правим при проблеми с Wi-Fi връзката при Windows 10.

 

 

Първоначални проверки

Преди да започнете да търсите за по-сериозен проблем, най-добре е да проверите най-лесните варианти:

  1. Активиран е самолетен режим на устройство.
  2. Рутерът е включен и работи.
  3. Рутерът е достатъчно близо и в обхват.
  4. Няма прекъсване на интернет връзката до него, т.е. има интернет на друго устройство.

Ако всичко изглежда наред, трябва да се проверят следните настройки.

 

 

Настройки за частна мрежа

Кликнете иконата за WiFi в долния десен ъгъл на Windows и изберете Properties. Сменете опцията Network Profile от Public на Private. Така Windows ще се „довери“ на мрежата.

 

Проверете дали устройства не са взели голяма част от капацитета на мрежата

Тази проверка може да се направи от настройките на рутера. Влизането в тях зависи от модела и производителя, като трябва да влезете с името и паролата за администраторския профил на рутера. След това може от настройките да проверите колко устройства са свързани с мрежата и приблизително какъв трафик използват.

 

 

Също така е хубаво да сложите парола на мрежата с най-високата WPA защита, която предлага рутерът.  Стъпките ще са различни в зависимост от модела на рутера.

 

Обновете драйверите на Windows 10

Проверете в Device Manager на Windows 10 в секция Network Adapters. Кликнете с десен бутон на мишката върху WiFi Adapter и изберете Update driver. Следвайте инструкциите на Windows.

 

Проверете настройките на мрежовия адаптер

Това става отново от Device Manger > Network Adapters. Кликнете с десен бутон на мишката върху WiFi / WAN адаптерите и изберете опцията Properties. Махнете отметката пред Allow the computer to turn off this device to save power.

 

 

Рестартирайте WiFi процеса за автоматична конфигурация

Това е процес, който автоматично прави връзка с предпочитаната мрежа. Ако процесът не работи, Windows 10 няма да се свързва автоматично с мрежата. Това става най-лесно чрез натискане на Win+R на клавиатурата.

 

Въведете services.msc и изберете WLAN AutoConfig от отвореното меню. Изберете опцията Automatic от менюто Startup type.

 

Активирайте функцията Network Troubleshooter

Това е автоматизираният процес за проверка за дефекти и коригирането им. Отворете Settings > Update and Security > Troubleshoot > Additional troubleshooters.

 

 

Изберете Internet Connections > Run troubleshooter. Следвайте инструкциите на менюто.