Wi-Fi мрежите вече са навсякъде, като ги използваме ежедневно. През повечето време няма особени проблеми с тях, но понякога може да се появят трудности. Една от по-често срещаните е проблем с автентикацията, например поява на съобщение, че името или паролата за мрежата не са правилни.

 

Как да поправим проблеми с Wi-Fi в Android

Мобилните устройства са сред най-активните ползватели на Wi-Fi. Те най-често имат и проблеми. BusinessInsider дава няколко съвета как да ги отстраним.

 

Активиране на самолетен режим

Смисълът на самолетния режим е да се активира по време на полет. Чрез тази функция се деактивират всички комуникационни модули на телефона. При деактивирането на режима, те се пускат отново. На практика това ще има ефект като рестартиране на модулите и може да оправи проблемите с връзката.

 

 

„Забравете“ мрежата

Понякога проблемът е в самите настройки за дадената мрежа. Те може да са били променени от администратора или просто да са се объркали при инсталация на приложение. За да се отстрани проблемът, трябва мрежата да се „забрави“ и да се направи нова връзка:

1.Отворете настройките на телефона.

2.Изберете WiFi секцията.

3.Натиснете и задръжте върху името на мрежата. Изберете опцията „Забрави тази мрежа“ (Forget this network)

 

 

4. Мрежата ще се появи в списъка с непознати и може да направите нова връзка с името и паролата.

 

Рестартирайте рутера

Проблемът може да не е в телефона, а в рутера. Рестартирането му може да отстрани проблема. Най-лесният начин за целта е той да се изключи и да се остави за 1-2 минути, след което да се включи отново.

 

Сменете настройките на мрежата

Причина за проблемите може да е използването на динамични IP адреси в мрежата, вместо статични (DHCP вместо Static). Превключването към статичен адрес може да улесни мрежата.

1. Отворете WiFi настройките на телефона. Задръжте пръста си върху името на мрежата.

2. Изберете Modify this network или Advanced (името ще варира според версията на Android и производителя.

 

 

3. Изберете опцията DHCP и я сменете на Static.

4. Запаметете настройките и продължете да използвате устройството, за да видите дали проблемът е решен.

 

Изчистете всички настройки на мрежата от телефона

 

1. Отворете настройките на телефона

2. В полето за търсене напишете Reset (Възстановяване / Нулиране, в зависимост от устройството и версията).

 

 

3. Изберете Reset network settings (Възстановяване на мрежовите настройки).

4. Това ще изтрие всички настройки, както за WiFi, така и за мобилните точки, Bluetooth и т.н. Ще трябва да въведете всичко наново.