Всеки от нас използва мобилни мрежи и вероятно знае каква е основната разлика между 3G и 4G мрежи – вторите просто са по-бързи. Когато обаче намесим LTE, нещата стават по-сложни. Целта на този материал е накратко да опишем какво представлява всеки от трите стандарта.

 

Ако се чудите откъде идва G в името 3G или 4G, това е първата буква от английската дума за „поколение“ (generation). Първото поколение телефони бяха стационарните, второто – 2G – първите мобилни телефони, а оттам нататък нещата се усложниха. Ето какво все пак се крие зад всяка от абревиатурите:

 

1. 3G

3G е технологията, която изпълни обещанията за „интернет през мобилния телефон“. За да бъде класифициран като 3G, един стандарт трябва да гарантира постоянна интернет връзка от 144 килобита в секунда, макар че някои стандарти позволяват десет пъти по-високи скорости. Скоростта на предаване на информацията трябва да е не по-малка от 200 килобита в секунда. 3G направи възможно използването на услуги, които допреди това не можеха да предложат мобилните устройства. Такива услуги са GPS-ът, услугите, свързани с местоположението на потребителя, мобилната телевизия, телемедицината, видео конференциите и стриймването на видео.

 

2. 4G

За да бъдат класифицирани като 4G, телекомуникационните мрежи трябва да могат да гарантират максимална скорост от 100 мегабита в секунда, когато се използват от движещи се потребители. Когато се използват от неподвижно устройство, скоростта им трябва да бъде един гигабит в секунда. По време на утвърждаването на стандарта 4G по-голямата част от съществуващата инфраструктура обаче не можеше да позволи достигането на подобни скорости. Това наложи търсенето на начини, по които установените скорости все пак да могат да бъдат постигнати на практика. Един от този начини се нарича LTE.

 

Още от Digital: Какво трябва да знаем за 4G LTE мрежата на Мтел

 

3. LTE

LTE идва от английското словосъчетание Long Term Evolution – „Еволюция в дългосрочен план“. LTE е по-скоро технология, която трябва да направи възможно достигането на 4G скорости, а не отделен стандарт. На практика, ако с помощта на LTE дадена мрежа достигне 4G скорости, то тази мрежа може да бъде наречена 4G мрежа. Това уточнение е важно, защото много оператори по света промотират мрежите си като „LTE 4G” без реално тези мрежи да могат да изпълнят изискванията за скорост. Уточнението е важно и защото има и други 4G стандарти, които обаче не използват технологията LTE. Все пак, според DigitalTrends, 4G LTE мрежите позволяват достигането на най-високи скорости от всички други съществуващи мобилни мрежи. 4G все още не е разпространена навсякъде, което означава, че ако телефонът ви поддържа 4G, но вие живеете далеч от големия град, има вероятност да не можете да ползвате пълния му потенциал.