До сега, интернет на нещата (IoT – Internet of Things) съществуваше само в периферното зрение на малките и средни предприятия, тъй като включването на компоненти на интернет на нещата в продуктите е свързано със значителни разходи и постоянен ангажимент на IT специалисти, които да поддържат услугата.

 

В резултат на това само богатите компании и предприятия могат да си позволят да предлагат продукти поддържащи интернет на нещата. Възможно ли е тази ситуация да се промени?

 

Според News Bay да, но има много проблеми, които трябва да се решат преди това. На първо място, от съществено значение е устройствата да могат да разговарят помежду си – изграждане на мрежа от интелигентни обекти, които могат да бъдат контролирани и да общуват помежду си, без значение от тяхната марка или функция.

 

Това обаче зависи не само от софтуера и хардуера, но също така изисква конкурентните компании да си сътрудничат, за да гарантират, че техните устройства ще функционират заедно. Това означава, че без единен международен стандарт за интернет на нещата, тази технология няма да стане привлекателна за малките предприятия.

 

Какво още е нужно?

1. Обучение

Обучението и менторството са важен аспект за компаниите, когато навлизат в нови и непознати територии. Технологични компании като AT & T и Hitachi вече организират консултационни групи, за да помогнат на предприятията да поемат предизвикателството на интернет на нещата и да започнат да предлагат свои собствени интегрирани IoT решения.

2. Хардуер

На пазара вече навлизат нови IoT платформи, известни като Smart Tag Consumer Technology (STCT). При тях няма нужда от аутсорсинг и интернет на нещата става по-достъпен за производителите по света. Задвижвани от облачно базирани услуги и не изискващи батерии, интелигентните тагове могат да бъдат включени в различни материали.

 

STCT предлагат „инстантни“ интелигентни решения, наречени етикети. Всичко, което трябва да направят производителите е да прикрепят съответния етикет към продуктите си и потребителите могат да ги ползват след еднократна активация.

 

Интелигентните етикети предоставят редица данни, а с развитието на технологията и функционалността, ще видим увеличаване на броя на производителите, които ще включат тези етикети в своите продукти и много повече ползи за потребителите.

3. Софтуер

В момента 93% от програмистите избират да създават приложения за смартфони и таблети, а не софтуер за интернет на нещата. Все повече компании обаче осъзнават, че промените са неизбени. Една такава компания е .iO, тя обещава бърза и мащабируема връзка с предметите които са свързани с интернет и се фокусира върху решения за мониторинг, анализ и управление в реално време. Konekt е друга компания, която предлага облачна инфраструктура, мрежа и APIs за бизнеса, като помага на компаниите да свържат своите устройства и дава възможност за оперативна съвместимост и комуникации.

 

Когато броят на тези услуги започне да расте, разработчиците и производителите ще могат да се концентрират върху създаването на страхотни продукти, вместо да се налага да се притесняват как да се справят с всички проблеми, свързани с охрана, свързаност и оперативна съвместимост. Това е началото на една нова ера за интернет на нещата, а ние като потребители скоро ще се възползваме.

 

Вижте 5 устройства, които не е добре да се свързват с Интернет на нещата