Без съмнение квантовите компютри ще са следващото голямо развитие в компютърните изчисления, тъй като те ще могат да решават задачи, които биха отнели на днешните суперкомпютри хиляди години. Точката, в която квантовият компютър е в състояние да надмине днешните традиционни компютри, е известна като квантово надмощие и този термин за първи път беше въведен от професор Джон Прескил.

 

Наскоро Google обяви, че е постигнал квантово надмощие и това накара мнозина да се замислят за потенциалните последици, които ще имат квантовите компютри върху киберсигурността, особено що се отнася до криптирането.

 

Ако и вие си задавате въпроса как квантовите компютри ще повлияят на сигурността, информацията на techradar ще ви помогне да намерите отговора.

 

Кога бизнеса и академичните институции ще започнат масово да използват квантови компютри?

Този момент вероятно няма да настъпи през следващите десет години, но това е ужасно кратко време, като се имат предвид последиците за сигурността. Криптирането ще бъде уязвимо пред квантовите изчисления. Това е особено вярно за криптираните данни с по-стари асиметрични ключове, които са по-къси (256 бита, 1024 бита и т.н.) от стандартните 2048-битови ключове за криптиране.

 

Много данни са криптирани с тези сравнително къси ключове, така че всеки, който ги запише днес, след няколко години ще може сравнително лесно да ги разкодира. Вече се знае за конкретни институции и дори държави, които съхраняват огромно количество такива криптирани данни, с намерението да ги разкодират в някакъв момент в бъдеще.

 

Какво ще означава за индустрията скорошното изказване на Google, че са достигнали квантово надмощие?

Криптирането се основава на трудността при решаването на математически уравнения. Тези задачи теоретично могат да се решат, но на практика са достатъчно сложни, за да реши някой че си струва да си губи времето с тях. Съобщението на Google показа, че това може да се промени скоро.

 

От гледна точка на развитието на технологията, съобщението на Google е от огромно значение. От гледна точка на сигурността, то повдига много сериозни въпроси.

 

Как квантовите изчисления ще превърнат традиционното криптиране в остаряло?

Благодарение на квантовите изчисления, хакерите ще имат почти неограничена изчислителна мощ за решаване на излючително сложни уравнения.

 

 

Трябва ли да спрем да използваме криптиране с публичен ключ и ако да, има ли алтернативи днес?

Не е задължително. Но трябва да се инвестира в намирането на алтернативни решения, за да сме подготвени за преминаването към новата ера. Общият подход за подобряване на силата на криптиране е увеличаването на дължината на ключовете, но това е недостатъчно. Необходим е неразбиваем нелинеен подход, който не разчита на ограничената компютърна мощност.

 

Може ли мобилните устройства да се използват като сигурни автентификатори?

Да. Предимството на превръщането на мобилните устройства в сигурни автентификатори е, че всеки има такова. То е много по-сигурен фактор от браузъра, може да идентифицира потребителя чрез биометричен фактор и има сигурна вградена памет. Известието за удостоверяване, може да отиде само до предвидения потребител и предвиденото мобилно устройство.

 

 

Вижте как квантовите компютри ще променят света