Към момента, банковият сектор се състои главно от компютри и мрежи, което може да е шокиращо за някои. По-голямата част от световното богатство се съхранява в бази данни и всяка транзакция се изпълнява чрез интернет, чрез обмен на информация в реално време.

 

И все пак, колкото и впечатляващи или плашещи да изглеждат, технологиите за изкуствен интелект имат за цел допълнително да революционизират банковите системи, особено когато става въпрос за взаимоотношения между банки и клиенти.

 

От Android Pit разкриват до какви промени при банкирането ще доведе изкуствения интелект.

Чатботите са на разположение 24/7

Много често се налага да се свързваме с банката си извън работното ѝ време, поради възникнал проблем. Парите ни обаче не спят, така че и банките не трябва да почиват, нали? За щастие, едно от най-интересните приложения на изкуствения интелект в банковата система е внедряването на виртуални асистенти, наречени чатботи, които да се ангажират с клиентите 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. В някои страни клиентите вече могат да разчитат на чатботи дори за частни разговори относно банкови транзакции, услуги, предлагани от банката и други дейности, които не изискват непременно човешко взаимодействие.

 

В допълнение към поддръжката на клиентите по отделни сделки и услуги, банките също постигнаха добри резултати, като използват чатботи, за да информират клиентите си за техните допълнителни оферти. Много от тях може да не са запознати с пълния каталог на услугите, които банката предлага, а чрез система за насочване някои банки използват своите виртуални асистенти, за да ангажират клиентите си в подходящо време.

 

Това е възможно чрез система, която е в основата на маркетинга, наречена сегментация. Ако създаването на огромен общ каталог от клиенти е било глупаво в миналото, то сега е още по-лошо! Използвайки определени етикети и поведенчески анализ на клиента, който се постига с помощта на изкуствения интелект, банките са в състояние да предложат правилната оферта на точния клиент, отговаряща на неговите нужди във финансово отношение.

Постигане на регулаторно съответствие

Банковият сектор е един от най-силно регулираните сектори на световната икономика. Правителствата използват своите регулатори, за да гарантират, че банките спазват безброй регламенти, които изискват от тях да познават клиентите си, да предотвратяват прането на пари, да защитават личната информация на клиентите, да наблюдават банковите преводи и да спазват редица допълнителни разпоредби.

 

Ето защо банките търсят интелигентни асистенти, които могат да следят транзакциите по всяко време, да следят за поведението на клиентите и да записват информация за различните системи за съответствие и регулиране.

 

Предотвратяването на измами чрез анализ на данни вече оказва значително положително влияние върху процесите на измами с кредитни карти. С инструменти, които автоматично наблюдават поведението и навиците на клиентите, системите, базирани на изкуствен интелект, помагат на банките да поддържат регулаторното съответствие ежедневно, минимизирайки риска.

По-добри решения за кредитиране

Банките използват AI системи, за да вземат по-информирани, по-безопасни и по-печеливши решения. Към настоящия момент много банки все още не използват кредитни резултати, не изучават кредитна история и не анализират препратките на клиентите, за да определят дали дадено лице или компания са подходящи или не.

 

Тези системи далеч не са съвършени и често имат грешки. Следователно, в допълнение към използването на вече наличните данни, системите за вземане на решения, основани на изкуствен интелект, могат също да бъдат по-ефективни от традиционните системи, по-специално чрез постоянния им преглед на поведението на клиентите, така че да може да бъде оценена кредитната им история.

 

Въпреки това, съществува предизвикателство, което трябва да бъде решено: използването на AI системи за вземане на решения за кредитиране може да доведе до няколко дискриминационни проблема. Следователно ще бъде необходимо системите за изкуствен интелект да се обучават, за да се елиминира всякакъв вид негативно влияние. Следователно ще бъде необходимо да се откажем от алгоритмите, основани на логически условия, и да се използва колкото е възможно повече машинно обучение.

Намаляване на разходите, времето и рисковете

Банковият сектор в голяма степен функционира в дигиталния свят, но все още има не малко процеси, контролирани от хора, които понякога са тежки, както по отношение на работата, така и по отношение на оперативните разходи и рисковете от човешки грешки.

 

Затова изкуственият интелект в банковия сектор може да се прилага за премахване на голяма част от ръчната работа и грешките, в комбинация с инструментите за автоматизация на процесите. Като заменят човешкия процес с автоматизация, банките могат да постигнат по-голям контрол там, където това не е било възможно преди.

 

Вижте 5 термина свързани с изкуствен интелект, които е добре да знам