От колко време използвате GPS в автомобила си? Откакто притежавате смартфон или, може би, самостоятелно устройство за навигация? А знаете ли, че автомобилни навигационни системи се използват още от 30-те години на 20-и век? Да – изумително, но факт – преди близо век водачите на моторни превозни средства са използвали специални приспособления, за да се ориентират по пътя си, но те са изглеждали малко по-различно от днес.

 

 

Първото устройство, което се е използвало за навигация се е наричало Iter Avto и е представлявало уред, който се е закрепял за арматурното табло и е показвал карта напечатана на хартиен свитък. Към уреда бил прикрепен скоростомер, който е определял с каква скорост да се въртят ролките с карти, така че да изобразяват точно тази част на пътя, която наближава. Ролята на скоростомера, разбира се, била да се грижи за това скоростта на въртене на свитъка да бъде пропорционална на скоростта на самия автомобил.

 

Още от Digital: Знаете ли, че: Идеята зад Google Street View съществува още от 1978г.

 

Разбира се, предшественикът на съвременните GPS системи е имал своите недостатъци. Например, при отклонение от планирания маршрут водачът е трябвало да извади хартиения свитък и да го замени с друг, съдържащ нова карта. Трябвало е и ръчно да определи точното си местонахождение на новата карта. Въпреки тези слаби страни, устройството със сигурност е било чудо на техниката за времето си, макар че в онези години болшинството от хора не са можели да си позволят автомобил. Това обяснява защо вероятно създаденият в Италия Iter Auto така и не започнал да се произвежда в масови количества.