Използването на много приложения води до един донякъде неприятен момент в работата с мобилно устройство – огромно количество известия, които постоянно се опитват да привличат вниманието. AndroidCommunity има добър наръчник, който показва как да управляваме известията в Android, така че да получаваме най-важното от приложенията, които ни интересуват.

 

Android показва всички известия на две места – в горния ляв ъгъл на началния екран като икони, както и в падащото меню при плъзгане на пръст от горната част на дисплея надолу. Иконите подсказват от кое приложения има известия, докато в падащото меню те могат да се видят в пълния им вид и да се отиде на даденото приложение или да се отхвърлят.

 

Оригиналните настройки

Стандартно Android има доста настройки как да се управляват тези известия, особено за версиите от Android 6 нагоре.

 

1.Отворете основното меню с настройките на телефона

2.Изберете Apps & Notifications (Приложения и известия) и изберете Известия (notifications)

3.Ще се появи списък с приложенията, които показват известия в телефона. От тук може да се избере кое приложение да има право да показва известия.

4.В тези настройки има и допълнителни опции как да се показват известията – например на заключения екран, чрез мигаща светлина, дали да се изисква идентификация със сензора за пръстов отпечатък и др. Настройките варират според телефона.

 

Управление на конкретни приложения

 

 

Отива се в същото меню с настройките. Само че вместо App notifications (Известия от приложения), се избира дадено приложение в самия списък. От тук може да се избират допълнителни режими за известията на дадено приложение. Например то да може да показва известия дори при активиран режим „Не ме безпокой”. Това е полезно, ако искаме да получаваме съобщения от конкретен човек например. Разбира се, може да се провери и в настройките на всяко конкретно приложение. Много от тях дават възможност за контрол на тези функции директно в техните собствени менюта.

 

Ограничаване на нотификациите

Ако искаме да получавме известия в менюто, но не и да чуваме сигналите за тях, това е най-лесното. Просто трябва да изключим звука на телефона или да активираме функцията „Не ме безпокой”. Така известията се пазят, но не вдигат шум и могат да се прегледат по-късно, когато е по-удобно.

 

Още от Digital: Как да деактивираме досадните нотификации в уеб браузъра