Въпреки сериозното развитие на мобилните мрежи, все още има места, където сигналът не е добър. А слаб сигнал може да създаде доста проблеми с качеството на връзката и значително увеличава консумацията на енергия от телефона. CNET ни показват няколко интересни начина, които може да помогнат в такива ситуации и лесно да подобрят приемането на сигнал от телефона.

 

Активирайте самолетния режим

Това звучи точно обратно на основната ни цел. Все пак самолетният режим спира всички мобилни връзки. Именно това е целта – за няколко минути да спрем връзките и след това да изключим самолетния режим. Това ще накара телефона да рестартира модема и да направи нова, по-добра връзка.

 

За Android включването на самолетния режим е много лесно. Просто трябва да свалим падащото меню от горната част на екрана и да натиснем иконката със самолет. След като изчакаме малко, я натискаме пак, за да изключим режима.

 

За iPhone това става от Control Center. При iPhone X може да се плъзне пръст от горния десен ъгъл на дисплея. При по-старите модели това се прави с плъзгане на пръст нагоре от долната част на дисплея.

 

 

Рестартирайте смартфона

Както всеки компютър и софтуер, смартфоните и мобилните операционни системи имат нужда от рестартиране от време на време. Максиматата „рестартирай и ще се оправи“ все още важи. Телефоните с Android се рестартират като натиснем и задържим бутона за включване и изключване. Ще се появи меню, от което трябва да изберем Рестартиране. Някои модели нямат такова меню и при тях рестартирането просто става като се задържи бутона докато телефонът не се изключи и пусне наново.

 

iPhone няма отделна функция за рестартиране. Просто натискаме и задържаме бутона за включване докато се появи слайдерът и го плъзгаме в позиция изключване. След това пускаме телефона наново. За iPhone X това става чрез натискане и задържане на страничния бутон едновременно с бутона за звука (няма значение дали за увеличаване или намаляване).

 

 

Извадете SIM картата

Понякога лошата връзка може да е от разместена SIM карта. Най-лесният начин е да свалим картата и пак да я поставим, както и да проверим дали не е зацапана. При всеки телефон този процес се различава, като най-добре е да се провери в упътването към него, как се прави правилно. При eSIM картите няма как да се направи това. Те са вградени в телефона. За тях рестартирането на устройството е достатъчно.

 

 

Проверете настройките на оператора

Поянкога операторите сменят някои настроки или пък някое приложение ги променя. В менюто с настройки на телефона има секция за Мрежи (точното име се различава според модела и производителя). В нея са настройките за WiFi, Bluetooth, както и за клетъчните мрежи (на места преведени като мобилни мрежи). Можем да видим дали не са сложени други имена и да проверим настройките в сайта на оператора.

 

 

iPhone и доста модели на Android предлагат и възможност всички настройки да бъдат изтрити. Това обаче ще наложи ръчното им въвеждане, така че е добре да се прави само в краен случай, когато наистина е станала голяма каша в настройките.

 

 

Ако въпреки всичко проблемите продължават, то не остава дурго освен да се обърнем към оператора. Може да се окаже, че има проблем със самата мрежа или SIM картата. А може и самото устройство да е повредено и да се наложи да отиде в сервиз.

 

 

Още от Digital: Как да намерим IMEI номера на Android смартфон си