Всеки мобилен телефон има уникален IMEI (International Mobile Equipment Identity) номер. Това е своеобразно ЕГН за телефоните, чрез което те се идентифицират в мобилните мрежи и в регистрите на производителите им.  HowToGeek ни показва как да открием този номер.

 

Защо IMEI номерът е важен

IMEI номерата съдържат около 15 цифри. Всеки от тях е уникален и само за дадения телефон. В тях има система и не са просто поредица от цифри. IMEI номерата съдържат няколко групи във формат 11-222222-333333-4. Първите две секции са производителят и моделът на устройството. Третата секция е уникалният номер на всяко отделно устройство. Последната цифра е идентификационен номер, който гарантира, че IMEM номерът е в съответствие с нормите и приетите стандарти.

 

Да знаем IMEI номера на телефона си е важно, ако бъде загубен, защото чрез него може да се докаже, че реално притежаваме това устройство. Това е и добър начин да се уверим, че когато дадем устройството си на сервиз например, след това получаваме обратно същото устройство и то не е сменено без наше знание и разрешение.

 

Как да видим IMEI номера на телефона си

Най-лесният начин е да отворим циферблата за набиране на телефонен номер и да въведем *#06# като това ще покаже IMEI номера на телефона. Ако той е с две SIM карти, ще има два IMEI номера за всеки модул.

 

 

Алтернативен вариант е в настройките на телефона. В менюто Настройки > За устройството има подробен списък с всички идентификационни номера на телефона, версия на софтуера и др.

Местата на IMEI номера в списъка се различкават в зависимост от модела и производителя. При Samsung например тези номера са в горната част на секцията.

 

 

При Pixel са в дъното.

 

 

Важно ли е да пазим IMEI номера в тайна?

IMEI номерът е подобен на номера на рамата на автомобил. Макар информацията да е сравнително лесно достъпна, все пак не е добра идея да се разгласява навсякъде по интернет например. Това е най-вече от гледна точка някой да не копира номера точно на нашето устройство и да го използва за неправомерни цели.