Facebook има множество полезни функции, като една от тях е сравнително малко популярна. С помощта на мобилното приложение на Facebook може намерим безплатни и свободни Wi-Fi мрежи, които са препоръчани от компанията и съответно може да им се има доверие, съобщава NewsBit.

 

 

За момента функцията е достъпна само през мобилните приложения на Facebook за Android и iPhone (но не за iPad). Чрез нея не може да се свързва директно с дадена мрежа, а само да се открие местоположението ѝ. Ето как става това.

Как да намерим безплатни Wi-Fi мрежи около нас

1. Отворете приложението на Facebook и натиснете бутона с три линии в горния десен ъгъл.

2. Изберете Settings and Privacy и след това бутона Find Wi-Fi. Той ще е последен в списъка.

 

 

3. Facebook ще покаже списък с наличните мрежи в района. Ако няма нищо, натиснете бутона Search Again. Ако отново няма резултати причината може да е ограничени настройки за местоположение или липса на мрежи.

 

 

4. Ако има резултати, натиснете бутона See more срещу някой от тях, за да видите повече подробности. Това ще включва име на мрежата, адрес, работно време на мястото и др. Някои WiFi мрежи може да са платени или да са достъпни под условие, например при консумация в заведение и др.

5. Натиснете бутона Save, за да запазите мрежата в списък за по-бърз достъп. Има и опции за навигация до мястото.

6. Има и опция Facebook автоматично да ви уведомява, когато сте близо до подобна мрежа и да използвате нея. Това ще става чрез известие от приложението.

 

Промяна на данните за местоположение

Ако няма резултати в списъка, трябва да се проверят функциите за местоположение. Това може да стане от приложениетоЛ

1. Отворете отново менюто Find Wi-Fi и изберете Manage location settings.

2. Изберете опцията Go to Device settings, което ще отвори менюто с настройки на телефона.

 

 

3. В Android изберете Permissions > Locations > Allow only while using the app или Ask Every time. За iPhone изберете Privacy > Location Services > Facebook > While using the app или Ask next time.

 

 

4. След като се върнете в менюто на Facebook, може да изключите опцията Location settings > Location History, за да не може Facebook да помни посетените места, но да може да открива Wi-Fi наблизо.