Google Maps използва магнитометъра на Android устройството ви, за да определи в каква посока се насочвате. За да подобрите точността на местоположението на вашето устройство, трябва да калибрирате компаса си в приложението Google Maps. Как може да направите това ще разберете от информацията на  How To Geek.

Устройството ви се нуждае от магнитометър, за да може функцията за компас да работи и почти всички Android телефони имат. Освен това трябва да инсталирате приложението Google Maps за Android, ако все още не сте. Инструкциите трябва да работят за всички скорошни версии на Android.

Проверка точността на посоката на Google Maps

Преди да калибрирате компаса си, проверете дали посоката на вашето устройство се отчита точно в приложението Google Maps. За целта отворете приложенеито Google Maps на Android устройството си, след което потърсете синята кръгла икона, показваща вашето местоположение. Ако не се вижда, натиснете иконата на кръг с точка в долния десен ъгъл.

 

 

Това ще покаже местоположението ви дотолкова, доколкото Google Maps го разбира. Посоката на вашето устройство се показва като синя светлина в стил фенерче около иконата за вашето местоположение.

 

 

Ако обхватът на лъча е твърде голям, Google Maps обикновено ще ви помоли да калибрирате компаса си. Ако това не стане, трябва да го калибрирате ръчно.

Калибриране на компаса на вашия Android телефон в Google Maps

Ако Google Maps не калибрира компаса ви автоматично, трябва да извършите ръчно калибриране. Отворете приложението Google Maps, като се уверите, че синята икона за местоположение е в полето.

Докоснете иконата за местоположение, за да получите повече информация за вашето местоположение. В долната част докоснете бутона „Calibrate Compass”.

 

 

Ще се покаже екрана за калибриране на компаса. Вашата текуща точност на компаса трябва да бъде показана отдолу като ниска, средна или висока. Докато държите устройството си и следвате метода, показан на екрана, преместете телефона си три пъти, като движенията ви описват осмица.

 

 

Google Maps ще ви предупреди, след като успешно калибрирате устройството си и автоматично ще се върне към основния екран на приложението.

 

 

Ако процесът на калибриране е бил успешен, обхватът на вашия лъч трябва да бъде намален.

 

Вижте как да изтрием информацията за местата, които посещаваме от Google Maps