Решили сте да направите пролетно почистване на Android телефона си? Добра идея е да започнете от вашите SMS-и. Ако паметта на телефона ви все не ви е достатъчна, изтрийте отделни съобщения или цели разговори, за да освободите пространство.

 

От Make Use Of показват как да изтриваме, архивираме и възстановяваме изтрити SMS на Android.

Приложението за съобщения на Samsung

Всички Samsung устройства работят с TouchWiz софтуера, а приложението за текстови съобщения по подразбиране е Messages. Изтриването на съобщения в това приложение е много лесно.

 

1. Изтриване на едно съобщение

За да изтриете само едно съобщение, отворете приложението Messages, отидете на разговора и го отворете. Натиснете и задръжте съобщението, което искате да изтриете, докато се появи менюто с Message опции. Натиснете бутона „Delete“ в горната част на менюто.

 

 

2. Изтриване на избор от съобщения

След като имате отворен разговор, натиснете бутона More в горния десен ъгъл и изберете „Delete“. До всяко съобщение ще се появи поле за отметка. Докоснете съобщенията, които искате да изтриете и натиснете бутона

„Delete“ в горния десен ъгъл.

 

3. Изтриване на целия разговори

Отворете приложението Messages, а след това и списъка на входящите съобщения. Натиснете и задръжте разговора, който искате да изтриете. До всеки индивидуален разговор се показва поле за отметка. Изберете разговора който искате да бъде изтрит и натиснете бутона „Delete“.

 

Други приложения за съобщения

За потребителите на Android има много добри приложения за съобщения на трети страни. Работата с тях се различава, но следните инструкции ще важат за повечето приложения, в това число Android Messages, Pulse SMS, QKSMS, Textra и ChompSMS.

 

1. Изтриване на едно съобщение

Приложенията Android Messages, Pulse SMS, ChompSMS и Textra позволяват изтриването на отделни съобщения, докато с QKSMS не можете да направите това. За да изтриете едно съобщение, отворете разговор, натиснете и задръжте съобщението, което искате да изтриете, докато се появи меню в горната част на екрана. Докоснете иконата на „кошче“, за да го изтриете.

 

 

2. Изтриване на избор от съобщения

С Android Messages и QKSMS не може да изтривате избрани съобщения.

 

За Pulse SMS и Textra трябва да докоснете и задържите съобщението, което искате да изтриете, докато се появи менюто. Изберете всички съобщения, които искате да изтриете, като натискате върху тях, след което докоснете иконата на „кошче“.

 

За ChompSMS трябва да докоснете иконата с три точки за отваряне на менюто и да докоснете „Delete multiple“. Ще се появят полета за отметка до съобщенията, изберете тези, които искате да изтриете. След като сте направили избора си, натиснете иконата на отметка, за да ги изтриете.

 

 

3. Изтриване на целия разговори

За да изтриете цял разговор в Android Messages, QKSMS, Pulse SMS и ChompSMS, трябва да го отворите, да докоснете иконата с три точки за отваряне на менюто, а след това да докоснете „Delete conversations“.

 

За да изтриете цял разговор в Textra, трябва да го отворите, да докоснете иконата със стрелка, а след това – иконата на „кошче“.

 

За да изтриете няколко разговора в Android Messages, QKSMS, Pulse SMS и Textra, трябва да отворите списъка на съобщенията и да натиснете и задържите един от разговорите, които искате да изтриете, докато се появи меню. Докоснете всички разговори, които искате да изтриете, а след това – иконата на „кошче“.

 

В Pulse SMS можете да изтривате отделни разговори като прокарате пръст наляво.

 

В ChompSMS можете да изтриете един или повече разговора, от списъка на съобщенията като натиснете иконата с три точки за отваряне на менюто, а след това – „Delete multiple“.

Архивиране и възстановяване на изтрити съобщения

Ако сте изтрили съобщения по погрешка, има начин да ги възстановите. Уловката е, че трябва да сте ги архивирали преди това. Това със сигурност няма да помогне, ако четете това, след като вече сте изтрили съобщението, но за съжаление, това е единственият надежден вариант, който в момента е на разположение.

 

SMS Backup & Restore е безплатно приложение, с което можете да архивирате вашите съобщения директно на телефона си. След това ако има съобщение, което сте изтрили по погрешка може да го възстановите лесно.

 

Отворете приложението и натиснете „Backup“. Можете да изберете да направите резервно копие на всички разговори, SMS съобщения и/ или избрани SMS разговори. Уверете се, че има отметка до елементите, които искате да архивирате. След това може да изберете локацията на архива: Google Drive, Dropbox или на телефона ви.

 

Вижте 5 приложения за съобщения, които гарантират сигурността ни