Google събира много данни за потребителите, но компанията им дава възможност да видят тази информация и да преценят дали да я използват или дори да я изтрият. Компанията е направила тази процедура сравнително лесна, като How-To Geek описва как да я използваме.

 

Как да видим какво знае Google за нас:

Всичко това може да се направи от страницата за управление на профила. Тя може да се отвори от всеки браузър и е myaccount.google.com.

 

 

След това трябва да се избере Data & Personalization

 

 

В новия таб има много информация, която е разделена на секции. Например Activity and Timeline.

 

 

Тук има две връзки.

 

My activity – показва всичко, което е свързано с профила – история на търсене, история на YouTube, команди за Google Assistant, и др.

Timeline – показва историята на местоположенията, които са били регистрирани от Google. Има възможност за търсене по дати и места.

В My Activity може да се проследи и събирането на данни в реално време.

 

 

Информацията е групирана в карти за всяка услуга и е в хронологичен ред. Менюто с три точки позволява да се видят пълните детайли или пък да се изтрият данните.

 

 

Обратно в таба Data & Personalization, може да се кликне и на Things You Create and Go. За целта първо се кликва на Go to Google Dashboard.

 

 

Показва се голям списък с приложенията и услугите на Google, които използва потребителят. Всяка от тях има падащо меню с допълнителни подробности.

 

 

От тук може да се провери в детайли какви данни има Google за потребителя.

 

Как да изтрием личните си данни от Google?

Това става отново от My Activity, като там може да се изтриват данни за конкретна услуга, например само за търсенията в Google.

 

 

Изтриването на части може да е досадно. Има начин да се направи и автоматично изтриване след определено време.

 

За целта се кликва на My Activity, като има три секции: Web & App Activity, Location History и YouTube History. Кликването на всяка от тях отваря меню с настройки как да се събират данните.

 

 

От тук потребителят може и да избере да изтрие данните на определено време или да спре събирането им изцяло. При това положение обаче услугите може да не работят достатъчно добре.