Google има удобна функция, която прави резервно копие на всички контакти. Тя е особено полезна, когато сменяме устройството или то се повреди. Освен това обаче можем по всяко време да изтеглим контактите си и ръчно. За целта е нужно да използваме компютър или устройство с Android. BusinessInsider показва как да направим това в няколко лесни стъпки.

 

Как да изтеглим контактите си от Google на компютър

 

1. Влизаме в Google Contacts.

2. Можем да изберем само някои контакти, като задържим курсора на мишката върху името им и сложим отметка в кутийката, която ще се появи. Ако искаме да изтеглим всички контакти, трябва да изберем Export (Експортиране) от лявото меню.

 

 

3. Избираме една от няколкото налични опции: изтегляне на всички контакти, само на най-често използваните, само на отбелязаните със звезда или някакъв етикет.

 

 

4. Избираме формат на файла, който да се създаде – Google CSV, Outlook CSV, vCard.

 

 

5. Натискаме Export и изтегляме архива.

 

Как да изтеглим контактите си от Google на устройство с Android

 

Процесът е сходен, но има една основна разлика – няма възможност за избиране на контакти, а могат да бъдат изтеглени само всички накуп.

 

1. Отваряме приложението Contacts.

2. Натискаме менюто с трите ленти в горния ляв ъгъл.

3. Избираме Settings (Настройки)

 

 

4. Избираме Export (Експортиране)

 

 

5. Приложението може да поиска достъп до файловете на устройството и той трябва да бъде разрешен.

 

 

6. Натискаме бутона с трите хоризонтални линии в горния ляв ъгъл, откъдето можем да изберем къде да бъде запазен архивът. Може да се избере директно копие в Google Drive.

 

 

Приложението ще изведе съобщение, в което уведомява, че контактите се експортират. Когато всичко е готово, ще се появи второ известие, което да обяви, че процесът е приключил.