PDF форматът е удобен и универсален начин за съхранение и споделяне на документи. Понякога обаче се налага да се изрежат елементи от тях. Например искаме да вземем само текст от дадена декларация, но без подписите.

 

Това е възможно, но е нужен специален софтуер. Повечето хора смятат, че има само платени програми, които могат да свършат тази работа. Това обаче не е така и има няколко безплатни алтернативи за изрязване на елементи от PDF файлове. BusinessInsider ни показва кои са те.

 

Как да изрежем елемент от PDF

 

1. Отваряме PDF файла в четеца по поразбиране, който използваме на компютъра си.

2. Натискаме Windows бутона на клавиатурата и въвеждаме думата snip чрез клавиатурата. Избираме опцията Snipping tool.

 

 

3. Натискаме бутона Mode на отворения нов прозорец и избираме формата, който е най-удобен за съответния документ.

 

 

4. Регулираме размера на зоната за изрязване с помощта на мишката и маркираме елемента от PDF документа, който искаме да изрежем.

 

 

5. Ще се появи нов прозорец, в който е изрязаният елемент. Кликваме на File > Save as... и запаметяваме елемента като отделен файл в избран формат.

 

 

Как да комбинираме PDF файлове в Windows

 

Може да се наложи да комбинираме няколко изрязани елемента в нов PDF файл. Това става лесно с помощта на Windows 10.

1. Отваряме File Explorer

2. Навигираме до папката, в която сме запазили изрязаните предварително елементи.

 

 

3. Маркираме всички елементи и кликваме с десен бутон на мишката върху някой от тях. Избираме опцията Print…

 

 

4. В появвилия се нов прозорец кливаме падащото меню Printer и избираме Microsoft Print to PDF.

 

 

5. Избираме размер и разположение на елементите според предпочитанията си.

6. Кликваме Print и файлът ще бъде създаден.