Бактериите развиват резистентност към антибиотиците много по-бързо, отколкото е възможно да се създадат изцяло нови лекарства. Погледнато в дългосрочен план това прави човешкото тяло по-уязвимo към потенциални бъдещи заплахи, като някои от тях могат дори да бъдат смъртоносни. Екип от международни учени на MIT и Harvard намериха алтернативно решение на този проблем с усъвършенствана система, използваща изкуствен интелект. Уникалният AI модел им позволява да идентифицират мощен антибиотик, който е наречен с името халицин, съобщава NewAtlas.

 

Лабораторните изследвания показват, че антибиотика е в състояние да изчисти инфекциите на повечето свръхбактерии в мишки. Още от създаването на антибиотиците в началото на 20-и век сме изправени пред едно и също ограничени. Причината е, че антибиотика има краткотрайно действие преди бактериите да развият собствена резистентност към тях. Големият проблем е, че скоростта с която еволюират бактериите надвишава способна на учените да предложат нови антибиотици. Решението, което предлагат от MIT и Harvard е новата система с изкуствен интелект.

 

 

Създаването на нов медикамент, който е достатъчно ефективен изисква внушителни усилия на учените и обработка на огромно количество информация. В конкретния случай с халицина се използва алгоритъм с машинно обучение, който анализира над 2500 молекули, включително органични продукти и силни лекарства. Веднъж след като системата разбере какви биологични ефекти имат молекулите се извършва тест с библиотека от над 6000 съединения с идеята да се намерят тези с най-силно бактериално действие. Крайният резултат от този проект е новият антибиотик халицин.

 

Още от Digital: Нови медицински импланти обещават лечение на болка и депресия