Разпространението на фалшиви новини се превръща във все по-сериозен проблем, както за авторите на съдържание, така и за самите потребители. Модерния дигитален свят, в който живеем допълнително затруднява откриването и блокирането на подобни статии, което превръща Google, Facebook и Twitter в големите жертви на тези процеси. Изследванията на анализатори показват, че повече от 70% от хората не могат да направят разлика между фалшива новина и истинска журналистическа история, информира Engadget.

 

Google са твърде решени да се справят с този проблем и потвърдиха, че възнамеряват да инвестират $300 млн. за постигането на тази цел. Сумата ще бъде отделена от бюджета на компанията в рамките на следващите три години. Бизнес моделите в журналистиката се променят драстично с еволюцията на технологиите, което на свой ред затруднява откриването на фалшиво съдържание в интернет. Google планират да работят в тясно сътрудничество със своите партньори и да сложат край в дългосрочен план на всички тези практики.

 

Решението на компанията е инициатива с името Google News Initiative (GNI), която ще е фокусирана върху откриването и подобряването на съдържанието в интернет, както и в подпомагане на различни проекти. Специален акцент ще бъде разпространението на подвеждаща информация в кризисни моменти или при възникването на други инциденти и природни бедствия. Google също така са ангажирали голям брой професори и медийни експерти от различни организации, които да допринесат със знанията си за целите на GNI.

 

Още от Digital: Най-добрите приложения, които ще ви предпазят от фалшиви новини