Технологичните компании често са обект на критики заради начина, по който съхранявате личнатa информация на потребителите. Това важи в най-голяма степен за Google и Facebook, които разчитат основно на реклами, за да генерират приходи. Антитръстовите регулатори на ЕС провеждат множество разследвания, за да установят наличието на евентуални нелоялни бизнес практики.

Регулаторите продължават да бъдат изключително стриктни и обещават допълнителни санкции за IT компаниите, които не спазват правилата. Въвеждането на GDPR и други дигитални регулации и законодателни инициативи сред държавите-членки в света на технологиите карат големите компании постоянно да въвеждат промени и оптимизации.

Основните критики срещу Google са свързани със злоупотреба с монополната позиция на търсачката, както и факта, че популяризира своите продукти за сметка на конкурентни предложения. Facebook попадат в полезрението на разследващите зареди агресивната си рекламна политика.

Онлайн маркетинга е сегмент, в който интересите на двете технологични компании съвпадат, тъй като представлява най-голямото перо в бюджетните на Facebook и Google.

 

 

Традиционно проблемите от подобно естество са свързани с ЕС, където регулаторите винаги са били по-стриктни. Американското правителство също започна подобни инициативи срещу Google и Facebook през последните седмици. Развитието на ситуацията е принудило двете компании да проведат серия от срещи, на която са постигнали интересна договорка.

Според информация на Reuters се е стигнало до споразумение, което регламентира, че Facebook и Google ще си сътрудничат и помагат при провеждане на бъдещи разследвания на антитръстовите органи. По този начин две от най-големите технологични компании ще си асистират на най-високо ниво, за да се защитят от обвиненията на регулаторите.

Конкретният мотив за споразумението е огромния брой дела срещу Google и Facebook на територията на САЩ. През последните месеци двуцифрен брой щати стартираха разследвания свързани с рекламните практики на двете компании. Параметрите на договорката остават публична тайна, но със сигурност може да очакваме синхронизиране на стратегиите на Google и Facebook срещу регулаторите.

 

Още от Digital: ЕС подготвят по-стриктни санкции срещу Apple, Amazon, Facebook и Google