Силиконовата долина е "сърцето" на технологичната индустрия, тъй като там са разположени главните офиси на почти всички водещи компании в този сегмент, на които дължим всички иновации в мобилните устройства, софтуера и онлайн услугите през последните години. Разбира се това не е единствения регион в света, който генерира внушителни инвестиции, тъй като и на европейския континент има доста атрактивни стартъпи, разработващи интересни продукти. В голяма степен можем да кажем, че докато ситуацията около Силиконовата долина напоследък е спокойна, то европейската технологична сцена отчита сериозна еволюция през последната година, предаде TechCrunch. 

 

Данните показват, че забавянето на IT индустрията не се отразява на този сектор в ЕС, където постепенно се изгражда мащабна инфраструктура от компютърни специалисти, бизнес мениджъри, големи инвеститори и различни общности, които обменят опит помежду си. През последните 12 месеца технологичната сцена на континента отчете рекорден ръст в инвестициите, които са с 12% повече, в сравнение с 2014г., като тази тенденция ще продължи да се задълбочава в следващите месеци. Анализаторите изчислиха, че само за януари и февруари най-атрактивните стартъпи в ЕС са получили с 38% повече финансиране на годишна база, докато за същия период тази стойност в САЩ e 19%.

 

От своя страна това са т.нар. "Serie A" инвестиции, които представляват най-важния индикатор за това колко е стабилна дадена екосистема и категорично показват, че Европа се забелязва сериозно развитие в нея. Все още има много големи дружества и акционери, които стоят настрана от технологичния сектор в ЕС, като за целта е необходимо самите компании да демонстрират, че залагат на печеливш бизнес модел. Ако това се случи можем да сме сигурни, че "Seria A" инвестициите ще продължат да растат, което може превърне Европа в следващия голям играч на световната технологична сцена.

 

Вижте как са започнали най-големите технологични компании