Eвропейската комисия (ЕК) oдобриха пакет от мерки, които трябва да подкрепят и ускорят разработването на технологии с изкуствен интелект на континента. Финансовите инвестиции на ЕС в този сегмент ще достигнат до €20 млрд. в няколко различни програми, като приблизително €1.5 млрд. ще бъдат направени още до края на 2020г. Крайната цел на този проект е ЕС да се превърне в лидер в разработката на AI софтуер и да се подобри конкурентноспособността в пазара на технологии със САЩ, Япония и другите големи имена в IT сектора.

 

Финансирането ще се извърши на три етапа. Първият от тях представлява двегодишна рамка, която предвижда €1.5 млрд. инвестиции в Horizon 2020 програмата. ЕС ще подкрепят проекти, както в публичния, така и в частния сектор, като се очаква допълнителни €2.5 млрд. да бъдат привлечени от външни инвеститори. В това число влизат големите технологични компании и партньорства между тях на европейския континент, които са пряко заинтересовани от развитието на AI софтуер, предаде AndroidHeadlines. 

 

 

Следващата дългогодишна финансова програма на ЕС ще бъде одобрена през 2021г. и обхваща петгодишен период. В нея ще бъдат заложени още мерки, които да стимулират технологичния сектор в държавите-членки. Общите инвестиции, които предвижда ЕК надхвърлят €20 млрд. и ще бъдат разпределени между множество независими проекти свързани с изкуствения интелект. В следващите две години ще бъдат проведени и много публични събития и конференции, на които представителите на бизнеса и обещаващите стартъпи ще бъдат информирани за плановете на ЕК.

 

Oще от Digital: Всеки град в ЕС ще осигурява безплатен достъп до Wi-Fi мрежи до 2020г.