Алтернативните източници на енергия са технология, която се развива с невероятни темпове през последните години. Всеизвестен факт е, че над 70% от земната повърхност е покрита с с вода, но въпреки това все още е трудно да се конвертира в електричество. Настоящите методи за преобразуване на нискочестотната кинетична енергия, съдържаща се във вълни, приливи и дъждовни капки в енергия за консумация не са достатъчно ефективни. Причината са комплексни ограничения на модерните технологии.

 

Международен екип от изследователи разработиха иновативен генератор, който може да извлича електрическа енергия от капки дъжд. Вътрешната структура имитира начина, по който работят полевите транзистори и успява да генерира изненадващо високо напрежение от дъждовните капки. Всяка една от тях е в състояние да генерира до 140V - достатъчна мощност да се захранят за кратко време 100 LED крушки. Досегашните опити в тази сфера произвеждаха "хиляди пъти" по-малка моментна плътност от новия генератор на учените.

 

 

Самото устройство предлага дизайн, с който свързва алуминиев електрод с такъв, от индиев оксид допълнен от слой PTFE- материал с "квази-постоянен" електрически заряд. Когато капка дъжд достигне до повърхността на PTFE тя свързва двата електрода, създавайки затворена верига. Технологията им още е в начален стадии, но първоначалните резултати са обещаващи. Предстоят още тестове, които да позволят на генератора с още по-висока ефективност да събира дъждовните капки и да ги конвертира в електрическа енергия.

 

Още от Digital: Бъдещите сгради ще имат умни прозорци, които могат да генерират електричество