Google са един от най-ярките символи за иновациите в технологичната индустрия вече почти две десетилетия. Компанията е известна с популярни продукти като YouTube, Gmail, Google Maps, Android OS, браузъра Chrome и др. Един от дългогодишните служители на Google, който се казва Стив Йеге смята, че технологичния гигант е изчерпал възможностите си за иновации.  Тук е момента да отбележим, че той работи като софтуерен инженер в компанията вече почти 13 години и познава отлично корпоративната култура на Google.

 

В контраст с широкоразпространеното схващане Стив Йеге твърди, че големият проблем на компанията е "консервативното и остаряло" мислене, предаде AndroidPit. Според него Google допуска грешката да представя на пазара продукти, които "объркват потребителите" и не са им необходими. За пример Стив Йеге даде Google Hangouts и Google Readers, в които компанията спря да инвестира за сметка на "непопулярни" услуги като Google+ и приложението Allo. Стратегия, която се използва и днес.

 

Google са твърде фокусирани върху конкуренцията, вместо към потребителите, което не позволява да се "усетят" истинските нужди на хората. Стив Йеге твърди също, че в много случаи Google "налучкват" и представят продукти, които не носят съществена полза и след това ги изтеглят от пазара. Софтуерният инженер наред с това разкритикува политиката "за купуване на стартъпи", вместо поемането на риска да се създаде добър конкурентен продукт. Проблемът е комплексен и това са само някои от проявленията му.

 

Вижте какво мисли шефът на Google за технологиите с изкуствен интелект