Android е много по-развита платформа спрямо преди няколко години. Тя разполага с нови функции и възможности, като някои от тях са доста полезни, но остават малко познати на потребителите.

Такива например са т.нар. жестове. Чрез тях може да се управляват някои от функциите на Android, както и да се навигира по-бързо и лесно из интерфейса на платформата. Computerworld показва няколко малко познати трикове за използване на жестове в Android.

 

 

Показаните трикове са валидни за Android 10 и Android 11. Функцията за жестове трябва да е активирана. Това става от настройките, като тя се казва System Navigation, но може името да варира според производителя и използвания от него интерфейс. Възможни вариации са „управление чрез жестове“, „жестова навигация“, „тип навигация“ и др.

 

1.Новият жест за менюто за приложения

Вграденото меню на приложенията може да се изведе чрез жест – плъзване на пръст от ръба на лявата страна на екрана навътре под ъгъл от около 45 градуса. Така ще се избегне активиране на функцията „назад“, която е със сходен жест, но с хоризонтално движение на пръста. Алтернативен жест е плъзгане от ляво надясно с два пръста.

 

 

2. Жестът назад работи по два начина

Може да се плъзне пръст от дясно наляво или обратното – от ляво надясно, като плъзгането на пръста трябва да започне от съответния ръб на дисплея.

 

3. Не забравяйте универсалните жестове на Assistant

Може да се активира Google Assistant от всяко приложение – плъзгане на пръст нагоре от долния ляв или десен ъгъл на дисплея.

 

4. Отваряне на менюто със скорошни приложения

Android улеснява работата с много и отворени приложения чрез менюто за Скорошни приложения. Жестът за отварянето му е чрез кратко плъзгане на пръст от средата на самото дъно на екрана нагоре.

 

 

5. Отваряне на приложения в менюто със скорошни приложения

Това е лесно – просто се плъзга пръст надолу върху картата на даденото приложение.

 

6. Затваряне на приложение в менюто със скорошни приложения

Това се прави чрез плъзгане на пръст нагоре върху картата на приложението.

 

7. По-бързо превъртане на отворените приложения

Това става отново от менюто със скорошни приложения. Плъзгане на пръст по лентата за навигация в долната част на дисплея ще ускори превъртането на картите с отворените приложения.

 

 

8. Бързо връщане на начален екран от скорошните приложения

Това става чрез плъзгане надолу в празно пространство между картите на приложенията или чрез натискане с пръст върху това пространство.