Всяка година развитието на Интернет на нещата води до появата на нови ‘неща‘ за биотехнологии, производство, умни домове и във всеки аспект от нашето ежедневие. Вече сме виждали настъпващите промени в традиционните индустрии, трансформиране на нашите градове и появата на технологии за безпилотни автомобили. IoT е част от една екосистема, където машинното обучение, изкуствения интелект и анализите на данни ни помагат да разберем нашия свят, повече от всякога.

 

Ето 7 прогнози за развитието на Интернет на нещата през 2017 година на Read Write.

1. Смарт технологиите ще преобразят начина, по който пазаруваме

Редица иновационни практики, които включват използването на смарт продукти и апаратура, ще направят магазините да „оживеят“.

2. IoT и устройствата за носене създават по-високо ниво на персонализация

Устройствата за носене ще станат важна част от Интернет на нещата, ще взаимодействат безпроблемно с други устройства и ще осигуряват все по-персонализиран опит за техните собственици.

3. Застрахователните компании ще започнат да инвестират повече, за да се адаптират към Интернет на нещата

Интернет на нещата ще генерира данни, които коренно ще променят начина, по който информацията трябва да се защитава и пази от различни рискове.

4. Фокус върху сигурността

Разбира се, фокусът върху сигурността ще е един от най-важните при развитието на Интернет на нещата, защото хакерите ще имат ново предизвикателство – да пробият от компании до системи за управление на някой град.

5. IoT анализите ще генерират големи приходи

Big data включва множество решения за обработка на големи масиви от данни за околната среда, автомобилният трафик, продажбите в търговските вериги и много други сфери и ще е от съществено значение за анализите на данните генерирани от IoT. Ние ще видим повече устройства, способни да анализират данни на местно ниво, да обработват и получават най-важните данни в реално време.

6. Партньорството

За да може по-бързо да заживеем в ерата на Интернет на нещата, важно е как производителите на устройствата и софтуера ще си партнират с телекомуникационните оператори.

7. “Edge” ще се превърне в огромен пазар

Някои IoT устройства не могат да ползват съществуващите мрежи. Ако има част от глобалната IoT мрежа, която се нуждае от бързи ъпгрейди за да обслужва бизнеса, това е "Edge", границата между IoT устройствата и компютрите в Интернет. Масивните обеми данни които се генерират от IoT трябва да бъдат обработени, редуцирани и анализирани преди да бъдат пуснати в интернет. Това е голяма възможност.

 

Вижте шест технологични прогнози за 2017г.