Паролите са доста досадни, защото за да са ефективни, трябва да са дълги, сложни и да се използват само за един акаунт.

Но все пак паролите са важни за сигурността на данните ни и затова човек трябва да се постарае в създаването им. BusinessInsider дава няколко съвета как да си направим силна парола.

 

Защо е важно да имаме сигурни пароли в Интернет

Колкото по-сигурнае една парола, толкова по-трудно е за хакерите да я разгадаят. Слаба парола е само една кратка дума или популярна комбинация като password123. Такива пароли се разбиват за секунди от специализиран хакерски софтуер.

 

 

Любопитно: Знаете ли, че: Всяка една от 142 пароли в Интернет е 123456

 

Хакерите имат различни методи. Може да използват речник, база данни с крадени пароли или софтуер, който търси сходни комбинации.

С използването на мощен компютър или ботнет, това може да бъде доста лесна задача. Затова създването на по-сложна и силна парола е много важно.

Как да създадем сигурна парола

1. Паролата ви трябва да е дълга. Колкото е по-дълга, толкова по-сложно е за софтуера да я разгадае. Затова 12 символа е добър минимум, но задължително не трябва да е по-малко от 8 символа.

2. Добре е да се използва комбинация от малки, главни букви, цифри и символи.

3. Ако се използва мениджър на пароли, той има функция за автоматично създаване на дълги и сложни пароли с произволни знаци.

Какво трябва да имаме предвид при създаване на сигурна парола

  • Не трябва една парола да се използва на повече от един профил.
  • Не трябва да се използва замяна на буква със символ. Например @ за а. Това е предвидено от хакерите и съобразено в софтуера им.
  • Не трябва да се използват лесни и популярни думи като password, qwerty и други подобни. Също така да не се използват имена на близки или други характеристики за себе си или за познати.

 

Най-важното е да не се използва една парола за повече от един профил. Ако той бъде компрометиран, ще бъдат застрашени и всички останали профили с тази парола, дори и тя да е само сходна.