Когато изтривате файл от устройство с Android, въпросните данни всъщност все още са налични. Те могат да се възстановят и това е възможно докато „върху тях“ не бъде записано нещо друго.

 

Любопитно: 5 начина да проверим дали Android смартфонът ни е хакнат

 

От Android 6 нататък данните са криптирани и това затруднява възстановяването им, но не е невъзможно. MakeUseOf ни представя 5 начина как напълно да изтрием данни през Android, за да не могат да се възстановят.

 

 

Чрез използване на файлов мениджър

Някои приложения реално не изтриват файловете веднага. Google Photos например ги пази 60 дни във виртуалното кошче, в случай, че потребителят си промени мнението. Затова може да се използва приложение файлов мениджър. Например Files на Google. Потребителят може да навигира до избрания файл през мениджъра и да го изтрие от него.

 

 

Изтриване чрез шредер

Има специални приложения, които сле изтриването на файл, минават зоната с поредица от произволни символи. Така се гарантира, че възстановяването на данните ще е почти невъзможно.

Подобни приложения са iShredder, Shreddit, Data Eraser. Приложенията ще изискват по-голям достъп до данни, но ще трият само това, което потребителят им каже и то сред изрично потвърждение.

 

Изтриване на свободното място

Както стана ясно, свободното място всъщност са стари, изтрити файлове, които са маркирани като налични за презаписване. Приложението Data Eraser позволява пълно изтриване на свободното място, за да не могат да бъдат възстановени данни от там. За целта трябва да се избере Freespace (внимавайте да не кликнете Complete Erase) и след това изберете Internal Storage.

Изберете NATO Standard и BSU TL-0342, което ще се направи пълно изтриване. През това време телефонът ще е бавен, затова е препоръчително да се направи, когато се зарежда и няма да се използва.

 

Изтриване през компютър

Свържете телефона си с USB кабел с компютър. Изберете Open device to view files или отворете устройството през File Explorer (бившият Windows Explorer) > This PC. Проверете дали не трябва да активирате и опцията за трансфер на файлове от дисплея на телефона.

 

 

Навигирайте през File Explorer до папката и файла, който искате да изтриете. Изтрийте го както обикновено с всеки друг файл на Windows. В случая той ще бъде изтрит директно, без да се препраща в Recycle bin.

 

Изтриване на файлове от SD карти

Най-лесният начин е от настройките на телефона > Storage > SD Card. Може да се навигира до файла и да се изтрие. Така обаче той ще може да бъде възстановен. Може да се направи и пълно форматиране на картата от същото меню.

Това обаче ще изтрие всичко в картата, затова първо трябва да бъдат копирани на друго място файловете, които искате да запазите.  Третият вариант е чрез File Explorer като предният метод. Също така някои приложения като Data Eraser също поддържат триене и в SD карти.

 

 

Форматиране на целия телефон

Това е най-драстичният начин. Връщане на телефона до фабричните настройки ще изтрие всички данни в него. Процедурата се смята за необратима, особено ако устройството е криптирано. Това може да се направи от настройките > Security Advanced > Encryption. След това започнете и форматирането на телефона.