В продължение на векове човечеството е обсебено от роботите. От Tech Radar ни предлагат един завладяващ поглед към все по-автоматизирания свят, в който живеем.

 

Роботите обещават по-голямо удобство за нас хората, а тези 5 новаторски робота наистина гарантират, че ще променят света.

Inkha

Проектиран от Матю Уокър през 2002 г., Inkha е робот рецепционист, който може да ангажира посетителите на хотелите като отговаря на въпросите им. Освен това  Уокър е ‘инсталирал‘ в Inkha истински човешки реакции. Така например, може да поискате от робота моден съвет и той ще ви даде и дори може да показва че е отегчен докато чака някой да формулира въпросите си. Точно като истински рецепционист!

 

YuMi

Когато говорим за автоматизация на работната сила и потенциалната загуба на човешки работни места в резултат на това, най-вероятно не си представяте нещо толкова малко като роботчето YuMi. Въпреки, малките си размери и липсата на човешка глава, и ръце  които са продължение на главата, YuMi може да е много полезен на производствената линия. Благодарение на относително малкия си размер робота може безопасно да работи заедно с хората.

 

REEM

Портиерът на бъдещето може би няма да има униформа и шапка, а батерия и сензорен екран. Испанският робот Reem е един такъв „робот портиер“, имащ за цел да помага при изложби, други събития и промоции. Той  може да бъде програмиран за да упътва хората, да поздравява гостите и други.

 

Kaspar

Този робот има за цел да помага на деца с аутизъм, които често изпитват трудност да изразят емоциите си пред връстниците си. Движенията на Kaspar насърчават децата с аутизъм да проучват нови начини за комуникация с околните и да позволяват физически контакт. Децата, с различни форми на аутизъм, играят с робота до 10 минути, с помощта на учен, който го управлява с дистанционно управление.

 

Kodomoroid

На пръв поглед, Kodomoroid изглежда като младо момиче, но под тази реалистична фасада, се крие робот. Kodomoroid е първият в света робот, способен да представя новини. Роботът може да чете гладко текст, като движи устните си в синхрон със издавания звук. Освен това той може да имитира обикновени човешки реакции като повдигане на вежди и поклащане на глава.

 

Вижте трябва ли да се притесняваме, че роботите ще заемат нашите работни места