Компаниите вливат милиони в подсигуряването на мрежите, които използват. Изглежда, обаче, колкото и големи да са инвестициите, пробив винаги може да настъпи, и то от неочакван източник. Според TheNextWeb.com, един на всеки пет служителя би продал работната си парола – и по този начин би предал достъпа до конфиденциална информация –  и то понякога за по-малко от $1000.

 

Сайтът се уповава на проучване на американска фирма за сигурност на име SailPoint, в което, обаче, са взели участие служители на компании от цял свят. Най-склонни да продадат паролата си все пак са американците (27% от анкетираните). След това се нареждат британците (16%), датчаните (20%), французите (16%), холандците (12%) и австрийците (12%).

 

Още от Digital: 10 пароли, които не е разумно да използваме

 

Това, обаче, съвсем не е всичко: почти две трети от служителите взели участие в проучването признават, че са споделяли пароли и други конфиденциални данни с колеги. 16%, пък, използват една и съща парола за всички свои акаунти – още едно потенциално пагубно като последствия действия. Самите компании, обаче, също не затягат мерките достатъчно: в проучването се твърди, че 42% от служителите могат да се върнат в офиса без проблем след приключване на работното време.