Всеки знае, че клавишните комбинации предлагат най-добрия начин за подобряване на производителността когато работим на компютър. Може да не изглежда така, но опитът да се направи всичко с мишката ни забавя много във времето.

Ето защо трябва да се обърнем към клавиатурата, смятат от Make Use Of. Разбира се, ще ни е нужно време, за да овладеем повече клавишни комбинации, но ако ги използваме постоянно, това време ще ни се възвърне многократно.

Питате се от къде да започнете? Защо не започнете с клавишите модификатори? Бутонът Shift е модификатор от дните на пишещата машина (19-ти век). Клавишът модификатор е специална комбинация от клавиши, която временно променя обичайната функция на друг клавиш, когато са натиснати заедно.

Ето няколко клавишни комбинации с Shift, които можете да използвате, за да увеличите производителността си в Windows 10:

 

1. Ctrl+ Shift + V: поставяне без форматиране.

 

2. Shift + F10: показване на контекстното меню за избрания елемент.

 

3. Ctrl + Shift + N: създаване на нова папка в File Explorer.

 

4. Ctrl + Shift + E: показване на всички папки над избраната папка в File Explorer.

 

5. Ctrl + Shift: превключване на разположението на клавиатурата, когато има няколко клавиатурни оформления.

 

6. Ctrl + Shift + Esc: отваря Task Manager.

 

7. Windows клавиша + Shift + V: завърта известията в обратен ред.

 

8. Shift + клик върху икона на приложение от лентата на задачите: отваря приложение или бързо отваря друга инстанция на приложение.

 

9. Ctrl + Shift + клик върху икона на приложение от лентата на задачите: отваря приложение като администратор.

 

10. Shift + клик с десния бутон върху икона на приложение от лентата на задачите: показва менюто за приложението.

 

11. Shift + клик с десния бутон върху групова икона от лентата на задачите: показва менютата за приложенията.

 

12.  Shift + Delete: изтрива всички файлове.

 

13.  Left Alt + Left Shift + Num Lock: включва или изключва клавишите на мишката

 

14. Windows клавиш + Shift + стрелка нагоре: разтяга прозореца до горната и долната част на екрана.

 

15. Windows клавиш + Shift + стрелка надолу: възстановява / минимизира  активните прозорци на работния плот вертикално, поддържайки ширината.