Още с раждането си човек започва да се самозаблуждава в процеса на възприятие на околния свят. Първо виждаме нещо, после получаваме обяснение какво е това и така натрупваме база от знания, която по някакъв начин обработваме. Някои неща приемаме, други поставяме под съмнение. И понеже реалността ни е скучна, ние ди добавяме реалност, добавяме си и виртуалност. Още от зората на човечеството търсим начин да се самозаблуждаваме за да се чувстваме добре.

Една от науките, която ни помага да си представим как реално изглеждат обектите в пространството е стереометрията. Тази наука  е дял от евклидовата геометерия, който изучава главно геометрични фигури в тримерното пространство, нележащи в една-единствена равнина.

 Както повечето математически науки и с тази може да се забавляваме само лист хартия и нещо за писане.


 

 

Вижте това видео, което ще ви помогне да поставите на изпитание връзката между зрението, ума и предубеждението.

 

Вижте още забавни видеа и технологични новини на www.digital.bg